Vážení návštěvníci stránek „Cesta ke svobodě / Weg zur Freiheit“,

dovolujeme si vám představit internetovou součást našeho stejnojmenného projektu, jenž vznikal jako připomínka znovunabyté svobody k dvacátému výročí tzv. sametového převratu. Stránky www.cestakesvobode.eu a www.wegzurfreiheit.eu realizuje Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s Muzeem hudby a zimních sportů v Klingenthalu.

Internetový projekt Cesta ke svobodě není uzavřeným celkem, stránky jsou a budou stále aktualizovány a doplňovány. To je jeho výhodou, může být rozšiřován vpodstatě neomezeně. Na časové ose si mohou návštěvníci podle data nalézt odpovídající informace nejen o historických událostech na obou stranách hranice, tedy na straně české a německé, respektive východo-německé. Další rovinou časové osy jsou události v Karlových Varech a v Sasku. Časová osa je navíc otevřena i eventuálním přispěvovatelům z odborné veřejnosti, kteří mohou webové stránky doplňovat podnětnými fakty a připomínkami. Jejich příspěvky budou samozřejmě kontrolovány administrátorem stránek. Přestavujeme tím veřejnosti tzv. cestu srovnání a vyzýváme odbornou i laickou veřejnost ke spolupráci. Všem návštěvníkům přejeme inspirativní čtení a poučení ze srovnání událostí v obou sousedních zemích.Na projekt můžete přejít zde:

VSTOUPIT DO PROJEKTU CESTA KE SVOBODĚ